انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
ابراهیم بت شکن
ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٧ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296

حضرت ابراهیم در برابر قوم مشرک و خدا ناباور خود چگونه خدا را اثبات کرد.؟
آیات 74 الی 79 سوره مبارکه الانعام

هنگامی که ابراهیم به پدر خوانده اش آذر گفت: آیا بتهایی را معبودان خود انتخاب می کنی؟!! من تو و قومت را در گمراهی آشکاری می بینم//74
و این چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردد.75
هنگامی که تاریکی شب او را پوشاند .ستاره ای را دید گفت این خدای من است. اما هنگامی که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم!!/76
و هنگامی که ماه را دیدکه سینه افق را می شکافد گفت این خدای من است.! اما هنگامی که غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند مسلما از گمراهان خواهم بود.77
و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است؟ این بزرگتر از همه است. اما هنگامی که خورشید هم غروب کرد .گفت ای قوم من از شریکهائی که شما برای خدا می سارید بیزارم78
من روی بسوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفرید . من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم./


بالاخره در روزی که همه اهل شهر برای مراسمی سنتی به خارج از شهر رفته بودند.ابراهیم تمامی بتها را شکست بجز بت (مجسمه) بزرگ . و تبر را روی دوش بت بزرگ گذاشت تا او را مقصر اصلی جلوه دهد.!! وقتی مردم به شهر آمدند و این صحنه را دیدند .گفتند حتما کار ابراهیم است .زیرا او فقط داخل شهر مانده بود.

سراغ ابراهیم رفتند .ابراهیم گفت شاید کار بت بزرگ باشد.!! آلت جرم هم روی دوش اوست.!! مردم با تعجب گفتند که از او که کاری ساخته نیست.!! ابراهیم گفت من هم می خواستم همین را بدانید. که فهمیدید. و نیست خدائی بجز الله یکتا.... و سپس او را  در آتش انداختند. غافل از اینکه خدای قادر او را نجات میدهد.!! پس دین خود را ابراهیمی (توحیدی) کنید.و کسی را با خدا برابر و شریک نسازید.ان شائ الله.