انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
کاتالوگ پنلهای خورشیدی
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296

پنلهای خورشیدی بدون سر و صدا و آلایندگی نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. همه میتوانند. یک نیروگاه کوچک آفتابی روی بام خود داشته باشند. واز این نعمت خدادادی بهره ببرند.(آفتاب الکتریک-09177196296-صادقی-07116505531-07116506946-07116505945

 

j7c9diehc4k6sc1ten90.jpg


پنل 10وات

 

08245114110400391659.jpg


پنل 15 وات

 

83663125809969707735.jpg

 


پنل20 وات

 

86748675515646349883.jpg


 

پنل30 وات

 

91762109977091691804.jpg


پنل40 وات

4plyi0y4zfvqbtr69v4.jpg

 


پنل 60 وات


83koh52cun8qdbwv5jsh.jpg

 

 


 

پنل 80 وات

 

j7c9diehc4k6sc1ten90.jpg

 


پنل 100 وات

53323921514710665104.jpg

 


پانل 110 وات

 

79035021173426127323.jpg

 

 

 

 


پنل 120 وات

 

85313571208606525915.jpg

 


پنل 135 وات

 

29235742837510741498.jpg

 


پانل 150 وات

 

81109315394902702088.jpg

 

 


 

پنل 180 وات

 

75428764759694800621.jpg

 


پانل 200 وات

 

 

28442628276410587428.jpg

 

 

 


پنلها مطابق با استاندارد  جهانی و ایران ساخته شده . وبا آب و هوای ایران سازگار است. ضمنا دارای ضمانت سه ساله است.

 

60838713624057599403.jpg