انرژی خورشیدی-آفتاب الکتریک

مطالب علمی&آموزشی-خبری-دینی-انرژی های نو-برق خورشیدی
 
هویت تاریخ ایران
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٦ : توسط : عبدالرضا صادقی-09177196296

در این میان عده ای ره به خطایی بزرگ تر می برند و با ایجاد تقابل بین فرهنگ غنی اسلام و تمدن شکوهمند ایران ، "یا این یا آن" می کنند در حالی که هر دوی این ها تار و پود قالی ایران امروز ماست و تیغ کشیدن بر روی هد کدام ، این نقش زیبا را از هم می پاشد.


رییس جمهوری در اظهارات خود در این مراسم با اشاره به این نکته که میراث فرهنگی از ارکان هویت فرهنگی یک کشور و نشان دهنده قابلیت های یک ملت است ، بر صیانت و بازیابی میراث فرهنگی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: " شیاطین و دشمنان ملت ها که ریشه و سابقه تاریخی ندارند، مخالف معرفی تاریخ و تمدن ملت بزرگ ایران هستند چراکه می دانند ملتی که هویت خود را از دست بدهد به راحتی تحت تاثیر توطئه های آنان قرار خواهد گرفت...کسانی که نسبت به حفظ و شناسایی میراث فرهنگی انتقاد دارند، به انسان نگاهی فیزیکی و مکانیکی دارند و جریان انسانی را جریانی پیوسته نمی دانند و اینان اعتقاد ندارند که منحنی تاریخی بشر یک منحنی پیوسته بوده و ادامه آن راه آینده را می سازد.

دکتر احمدی نژاد با انتقاد از موضع تند برخی افراد نسبت به نام بردن از اسطوره های تاریخی ایران که راهنما و انگیزه‌بخش برای جامعه امروز هستند، گفت: "اسطوره های تاریخی همچون فردوسی، باعث شدند ایرانی ها خود را باور کرده و به اصالت خود بازگردند و در حقیقت اگر ایرانی های آزادی خواه و حقیقت طلب وجود نداشتند، امروز خبری از تمدن بشری هم در جهان نبود."


شنیدن این اظهارات از زبان عالی ترین مقام اجرایی کشور بسیار امید بخش است. هر چند که تاکید بر حفظ ارزش های تاریخی ایران  امر جدیدی نیست و همواره این قبیل اظهارات و ضرورت توجه به تاریخ ایران و ارج نهادن به ملیت ایرانی از زبان بسیاری از ایران دوستان و کارشناسان تاکید شده بود ، اما اینکه عالی ترین مقام اجرایی کشور سخن از ضرورت توجه به ملیت ایرانی و داشته های تاریخی بزند ، بسیار دلگرم کننده است و چه خوب است که این اظهارات تنها در حد اظهارات زیبا باقی نمانده و با سیاستگذاری های متناسب تبدیل به برنامه و استراتژی شود.

رییس جمهوری در اظهارات خود به خوبی بر این نکته تاکید کرد که کشورهای دیگری که در مقایسه با ملت و کشور ایران "بی ریشه" به حساب می آیند با جعل تاریخ و سرقت آثار و شخصیت های فرهنگی دیگر کشورها برای خود افتخارجعل می کنند .
این در حالی است که در کشور بزرگ ایران با این همه سابقه تمدنی درخشان توجه درخوری به این مساله نمی شود تا جایی که بسیاری از آثار تاریخی ارزشمند در معرض نابودی قرار می گیرند و بسیاری از شخصیت های تاریخی ایران از سوی کشورهای همسایه مورد مصادره قرار می گیرد و متاسفانه صدای دوستداران تاریخ و تمدن ایران هم به جایی نمی رسد.

شاید یک دلیل مشخص برای مصادره شخصیت های تاریخی و دانشمندان ایرانی از سوی کشورهای دیگر ، همین عدم توجه حاکمیت ایران به داشته های تاریخی باشد چه آنکه امروز متاسفانه نام های بسیاری از شخصیت های تاریخی و دانشمندان ایرانی در قباله مالکیت کشورهایی چون ترکیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان و حتی برخی کشورهای عربی در آمده است و این کشورها با صرف میلیارد ها هزینه و برگزاری سمینارها و نشر کتب و دیگر اقدامات می کوشند تا این شخصیت های ایرانی را با " چسب و سریش " به خود بچسبانند و به دنیا بقبولانند که این شخصیت ها مال آنهاست.

باید بر این نکته اشاره داشت که با توجه به مخالفت های سازمان دهی شده با فرهنگ و تاریخ ایران که متاسفانه دستی قوی در ساختار قدرت نیز دارند ، باید از این اظهارات و مواضع رییس جمهوری استقبال و پشتیبانی کرد تا اگر واقعا رییس جمهوری خواستار انجام اقداماتی ماندگار در حفظ و بسط تمدن ایرانی است ، بتواند با پشتگرمی حمایت های مردمی و رسانه ای بر موانع پرشمار موجود بر سر راه خود فائق آید.

فراموش نکنیم که در کشور ما برخی افراد حتی از وجود مجسمه شخصیت ها و مفاخر تاریخی در میدان های شهر نیز عصبانی می شوند و اگر زورشان برسد در حذف آنها چه از سطح شهرها و چه از متن کتاب ها ابایی ندارند.
در این میان عده ای ره به خطایی بزرگ تر می برند و با ایجاد تقابل بین فرهنگ غنی اسلام و تمدن شکوهمند ایران ، "یا این یا آن " می کنند در حالی که هر دوی این ها تار و پود قالی ایران امروز ماست و تیغ کشیدن بر روی هد کدام ، این نقش زیبا را از هم می پاشد.

البته باید دید که آیا این سخنان عملیاتی می شود یا آن که صرفاً در حد تبلیغ و جذب مخاطب و احیاناً رأی بیان شده است که امیدواریم حالت اخیر واقعیت نداشته باشد.

و در پایان باید بر غربت فرهنگ و تمدن ایرانی افسوس خورد که این روزها در داخل سرزمین ایران سخن گفتن از تمدن ایران و ایرانی هزینه دارد و وای بر قومی که با گذشته تاریخی و لنگرهای هویتی خود چنین کند ...!