قران سرچشمه زلال اسلام

ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا اکل حزب بما للیهم فرحون (روم -31-32)
از مشرکین نباشید.آنان که در دین خود تفرقه آوردند.!! و شیعه شیعه شدند. و هر حزبی به آنچه نزد ایشان است دل خوشند.!!!!(فقط مسلمان )

قران که خود مبین هر چیزی است .دستور به تبعیت از سنت(راه و روش) رسول الله را داده است. و حق تعالی برای مسلمین روش زندگی رسول خود را حجت قرار داده است.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (احزاب-21)
یقینا بر شما لازم است که به رسول الله تائسی کنید.تائسی نیک.
و حضرت علی ع در خطبه 108 فرموده: و اقتدوا بهدی نبیکم فانه افضل الهدی و استنوا بسنته فانها السنن .(اقتدا کنید به هدایت پیغمبرتان زیرا آن بهترین هدایت است . و به سنت و روش او عمل کنید .که آن روشن ترین سنت است.

/ 0 نظر / 23 بازدید