گرم شدن کره زمین

انرژی باد و گرمایش کره زمین

انسانها فکر میکنند . میتوانند در طبیعت دستکاری کنند و از نتایج و پیامد های بد آن در امان باشند . هر جای این کره که هستیم . باید برای محیط زیست سالم تلاش کنیم. زیرا آلودگی هوا مرز و کشور نمی شناسد.

و دودش توی چشم همه میرود . پس پیش به سوی استفاده از انرژی های پاک...

/ 1 نظر / 7 بازدید
mohammad

بدون شرح فوتبالی http://mohammadporgholami.persianblog.ir