اسلام و دیگر ادیان الهی

بگو به خدا ایمان آوردیم و بر آنچه بر ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده ایمان آوردیم و بر آنچه بر موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف خدا داده شذه است .ما در میان هیچ یک فرقی نمی گذاریم و در برابر فرمان حق تعالی تسلیم هستیم.آل عمران/84عمران

و هرکس جز اسلام(تسلیم در برابر خدا) دین غیر الهی برای خود انتخاب کند.از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از زیانکاران است.آل عمران/85

همه غذاهای پاک بر بنی اسرائیل حلال بود.جز آنچه قوم اسرائیل قبل از آمدن تورات بر خود حرام کرده بود.(مانند گوشت شتر ) اگر راست می گوئید تورات را بیاورید و بخوانید. آل عمران 93

بنا براین آنها که بعد از این به خدا دروغ می بندند.ستمگرند.! 94

خدا راست گفت.(اینها از آئین پاک ابراهیم نبوده) بنابراین از آئین ابراهیم پیروی کنید.که به حق گرایش داشت.و از مشرکان نبود.آل عمران.95

نخستین خانه ای که برای مردم (نیایش خداوند) قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است.که پر برکت ومایه هدایت جهانیان است.آل عمران/96

در آن نشانه هائی روشن از جمله مقام ابراهیم است.و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود. و برای خدا بر مردم است که آهنگ رفتن به سوی او کنند.آنها که توانائی رفتن بسوی او را دارند. هر کس که کفر ورزد (به خود زیان رسانده) خدا از همه جهانیان بی نیاز است.آل عمران/97

بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر می شوید؟ خدا بز اعمالی که انجام میدهید گواه است .آل عمران 98

بگو ای اهل کتاب چرا افرادی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید.؟ و می خواهید این راه را کج سازید.؟ در حالی که شما گواه هستید. و خداوند از آنچه انجام میدهید غافل نیست.آل عمران 99

 ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر از گروهی از اهل کتاب که کارشان تفرقه و نفاق است اطاعت کنید.شما را پس از ایمان آوردن به کفر باز می گردانند.آل عمران /100

و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود؟ و پیامبر خدا در میان شماست؟ و هر کس به خدا تمسک جوید به راهی راست هدایت می شود.آل عمران.101

 ای کسانی که ایمان آورده اید. آنگونه که حق تقوا و پرهیزگاری است .از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید .مگر که مسلمان باشید.آل عمران .102

 و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. و پراکنده نشوید و نعمت خدا را به یاد آورید.که چگونه دشمن یکدیگر بودید. و خدا میان دلهای شما الفت و مهربانی ایجاد کرد. و به برکت نعمت خدا برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید. خدا شما را نجات داد. این چنین خدا آیات خود را بر شما آشکار می سازد .شاید هدایت شوید.آل عمران 103

باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند.آنها همان رستگارانند.104

مانند آنان نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند. پس از آنکه نشانه های روشن پروردگار به آنان رسید و آنها عذاب عظیمی دارند.آل عمران 105

شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده اید.امر به معروف و نهی از منکر می کنید. و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب به آئین اسلام ایمان آورند برای آنها بهتر است. ولی عده کمی از آنها با ایمانند و بیشرشان فاسقند.آل عمران/110

آنها هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند. جز آزار های مختصر و اگر با شما پیکار کنند به شما پشت خواهند کرد..آل عمران/111

آنها پیامبران الهی را می کشتند.آنها همه یکسان نیستند. از اهل کتاب جمعیتی هستند که قیام میکنند. و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را می خوانند. در حالیکه سجده می کنند..آل عمران/113

به خدا و روز جزا ایمان دارند .امر به معروف و نهی از منکر می کنند.و در انجام کارهای نیک سبقت می گیرند.و آنها از صالحانند.آل عمران .114

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید