جنگ بین مسلمین ممنوع شد.

 

امام حسین(ع) بهترین الگوی آزادگی و مبارزه اسلامی و فرهنگی با حاکم وراثتی یزیدی ونظام غیر شورائی و بدعت در دین وظلم.استبداد. و دیکتاتوری. است .که با بیعت نکردن(رای ندادن) به حاکم انتصابی. زور و تزویر خون خود را در راه احیای اسلام هدیه کرد.راهش پر رهرو و خدا از او راضی باشد. و در بهشت شاد باشد./

/ 0 نظر / 24 بازدید