قران اساس اسلام است

الله الذی انزل الکتب بالحق و المیزان -شوری-17
خدا آن است که فرو فرستاد این قران را. و این میزان را به حق.
هر متاعی در جهان میزانی دارد. و کم و زیاد آن را با او می سنجند. خواربار فروش ترازو. و بزاز متر و..... آیا پروردگار جهان برای دین اسلام میزانی قرار ندادۀ!!!!!؟ اسلامی که باید به عنوان آخرین دین تا قیامت راهنما بماند و کم و زیاد نشود. آیا میزانی برای سنجش نباید داشته باشد.!؟ اگر آب زلال چشمه ای که به ما یه حیات است از 1400 کوچه و خیابان بگذرد و هر گونه آلودگی به آن اضافه کنند. در آخر مایه زندگی است یا بیماری .!؟آیا نباید آب را پس از تصفیه آشامید.؟ اکنون دین اسلام پس از 1400 سال در دسترس هر منافق و کافری قرار داشته و هر کس توانسته بنام اسلام و یا رسول الله یا امام یا بعنوان خیر خواهی مطلبی به آن اضافه یا کم کند.اگر کسی خواست بفهمد که این مطالب از اسلام است یا ضد اسلام چه باید بکند.؟ آیا خداوند برای دین خود میزانی قرار داده است.؟ در جواب باید بگوئیم .بله خداوند قران را تا ابد میزان سنجش دین اسلام قرار داده است .تا دین خود را با آن تصفیه و بروز کنیم.
لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معهم الکتب و المیزان لیقوم الناس بالقسط -حدید-25
به تحقیق ما رسولان خود را با دلیل های روشن فرستادیم .و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم.تا مردم به عدالت قیام کنند.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده-فرقان-1
با برکت است آن خدا ئیکه این کتاب جدا کننده حق از باطل را بر بنده خود نازل کرد.
پس قران میزان سنجش مطالب اسلامی است. و معیار صحت و بطلان هر دعا -روایت-قصه-شعر-فضیلت-حکم-و هر چیز دیگر است. و همه باید با قران سنجیده شوند.اگر قران آن را تصدیق کرد .صحیح .و الا باطل است.
امام صادق ع فرموده: هرگاه حدیثی بر شما وارد شد.پس شاهدی از کتاب خدا و یا از قول رسول الله ص بر آن یافتید. بپذیرید و الا نپذیرید.
امام صادق ع فرموده: ما لم بوافق من الحدیث القران فهو زخرف.
آن حدیثی که موافق با قران نباشد مزخرف است.
رسول خدا ص فرموده:آنچه از قول من برای شما آمد.اگر موافق کتاب خدا باشد.پس من آن را گفته ام. و آنچه از قول من آمد برای شما مخالف کتاب خدا بود من نگفته ام.
امام باقر ع فرموده: آنچه از ما به شما رسید نظر کنید اگر موافق قران یافتید یگیرید . و اگر مخالف قران یافتید آنرا رد کنید.
امام صادق ع فرمودند: برما تصدیق مکن مگر آنکه با کتاب خدا و سنت رسول الله موافق باشد.
اما متاسفانه در عصر ما قران را با حدیث و روایت می سنجند.!!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید