ابراهیم بت شکن

بالاخره در روزی که همه اهل شهر برای مراسمی سنتی به خارج از شهر رفته بودند.ابراهیم تمامی بتها را شکست بجز بت (مجسمه) بزرگ . و تبر را روی دوش بت بزرگ گذاشت تا او را مقصر اصلی جلوه دهد.!! وقتی مردم به شهر آمدند و این صحنه را دیدند .گفتند حتما کار ابراهیم است .زیرا او فقط داخل شهر مانده بود.

سراغ ابراهیم رفتند .ابراهیم گفت شاید کار بت بزرگ باشد.!! آلت جرم هم روی دوش اوست.!! مردم با تعجب گفتند که از او که کاری ساخته نیست.!! ابراهیم گفت من هم می خواستم همین را بدانید. که فهمیدید. و نیست خدائی بجز الله یکتا.... و سپس او را  در آتش انداختند. غافل از اینکه خدای قادر او را نجات میدهد.!! پس دین خود را ابراهیمی (توحیدی) کنید.و کسی را با خدا برابر و شریک نسازید.ان شائ الله.

/ 0 نظر / 28 بازدید