راهکار های برون رفت از رکود اقتصادی

چندراهکار اشتغال زائی و برون رفت ایران از رکود و تورم.:

1- تعامل با جامعه بین المللی جهت برداشتن تحریمها. 2- برنامه ریزی برای اینکه هیچگونه مواد خامی حتی نفت و گاز فراوری نشده.به خارج صادر نشود.!! زیرا در جریان پروسه تبدیل مواد خام به محصولات جدید هم کار تولید و هم درآمد زائی میشود. 3- ارز حاصل از صادرات .در خدمت کارخانجات و صنایع تبدیلی قرار گیرد. 4- اکنون که قیمت بین المللی گاز خیلی پائین است.گاز سر چاه تبدیل به برق شده و صادر شود. 5- جایگزینی انرژی پایدار خورشید بجای انرژی های فسیلی. 6-تقویت بخش کشاورزی .با وارد نکردن بی موقع و نا بجا. و حمایت های علمی آموزشی.و بالا بردن کمییت و کیفیت محصول در واحد سطح.مطابق استانداردهای جهانی. 7-استفاده بیشر از سواحل و آب دریا و آبزیان. 8- ارز حاصل از فروش نفت و گاز.برای خرید لوازم آرایش و لوکس جات و سواری گران و نخود و لوبیا مصرف نشود. بلکه در تقویت زیر ساخت ها مانند: صنایع مادر .جاده .راه آهن.کشتیرانی. سد و آبرسانی. آبیاری مزارع.بارور کردن ابر ها.آموزش و پرورش و بهداشت و فرهنگ عمومی و .........گردد. 9- اصلاح ساختار نظام بانکی .بورس.ارز.ریال.بهره(ربا) .وام .و..... 10- اصلاح نظام اداری .مالی. قانونگذاری . قضائی کشور. 11-تقویت شورا در همه زمینه ها .و تمامی سطوح. و شرکت کلیه گروهها و احزاب و ادیان در اداره امور کشور.با توجه به وزن و آمار حزبی. و پرهیز از انحصار طلبی و استبداد. 12- اولویت اول وزارت امور خارجه با حفظ منافع ملی و امنیت ایران باشد.

13- تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور. و گسترش صنعت توریست./

/ 0 نظر / 6 بازدید