آزادی بیان یا اهانت به پیامبر اسلام!!

اهانت به فرد یا گروه یا پیامبران الهی در همه جوامع کاری زشت و دور از ادب و قانون است.و جرم محسوب میشود. ما مسلمین جهان توهین مجله فکاهی و ضد دین شارلی ابدو را محکوم می کنیم. و به نظر ما اهانت و تمسخر این مجله فرانسوی از روی جهالت و دشمنی آشکار با مسلمانان جهان است .که بلافاصله سیاستمداران غربی تمام قد از او پشتیبانی مالی و سیاسی کردند.تا تیراژش را به 5 میلیون برساند.!!و برنامه ریزی شده مانند قضیه برج دوقلوی آمریکا .میخواهند مسلمانان را تحریک کنند تا دست به عملی اشتباه بزنند. و آن را در خبر پراکنی هایشان بزرگ جلوه دهند. و بگویند همه مسلمانان خشونت طلب هستند.و بعد مقاصد شوم خود را که تهدی و تجاوز به کشور های اسلامی است پیاده کنند.مانند تجاوز به افغانستان و لیبی و عراق.و... و بنام مبارزه با تروریسم .نفت و گاز و منابع مسلمین را به غارت ببرند.! و آنان را دائم در گیر جنگهای داخلی و فرقه ای کنند.! تا روز به روز مسلمانان ضعیف تر شده و اسرائیل غاصب قوی شود. بلافاصله بعد از توطئه اخیر فرانسه ناو هواپیما بر خود را راهی خلیج فارس کرد.!!

اما مسلمانان جهان به هیچ وجه موافق با ترور و خشونت نیستند و حاضرند در مجامع علمی و دینی به انتقاد های سازنده پاسخ دهند. زیرا دین اسلام آخرین و کاملترین دین است. و ما از روشنفکران و دانشمندان و آزاد اندیشان جهان می خواهیم که این حرکت های تحریک آمیز مانند سلمان رشدی و شارلی ابدو و.......که بنام آزادی در غرب  انجام می شود محکوم کنند. و در قوانین خود حد و مرز و جرائمی تعیین کنند .تا موجب آزار و اذیت دیگران نشوند. و انسانها فارغ از هر عقیده ای که دارند دوستانه در کنار هم زندگی کنند. معمولا کسی که منطق قوی دارد با گفتگو و دلیل و برهان .نظرش را محترمانه به طرف مقابل میرساند.اما کسی که منطقی ضعیف دارد  به اهانت و استهزا و داد و فریاد رو می آورد.! بدین ترتیب  توهین و فحاشی .دشمن آزادی است. و اکثر جنگها در طول تاریخ نتیجه همین تحریکها بوده است. به امید جهانی عاری از خشونت و جنگ.ان شا الله.

/ 0 نظر / 28 بازدید