solar energy(انرژی خورشید)

با دو شیوه میتوان در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از انرژی خورشیدی استفاده و آب شور را شیرین و استفاده کرد.1- با استفاده از برق خورشیدی حاصل از پانلهای تولید برق از آفتاب. هم میتوان برق منازل را تامین کرد هم اینکه با استفاده از آب تصفیه کن های خانگی که قیمت مناسبی هم دارند. آب های شور را شیرین و مردم مصرف کنند.

2- در سطح کلان میتواند دولت و یا شهرداری ها با استفاده از انرژی گرمایشی خورشید(سهموی) با متمرکز کردن نور خورشید توسط آئینه ها در یک نقطه آب را به جوش آورده و از بخار آن آب شیرین تولید . ویا از آن در توربین ژنراتور برق تولید کرد. و مناطق محروم سواحل جنوب ایران را به مناطق سبز و زیبا جهت گردشگری. و دیگر فعالیت های اقتصادی تبدیل کرد.

مضافا اینکه در مناطق جنوبی ایران درختی بنام حرا میروید که خود یک دستگاه آب شیرین کن طبیعی است. که توسط آن میتوان مناظر زیبائی از جنگلهای طبیعی درخت حرا  ایجاد کرد . که مستقیما از آب دریا تغذیه میکنند. و سواحل را از این خشکی بیرون آورد.

همچنانکه در کشور هائی نظیر تایلند که هوا هم گرم است. سواحلی دیدنی ایجاد کرده اند. وسیل گردشگر را از تمام جهان جلب کرده اند. ولی در سواحل ایران . دستشوئی هم یافت نمیشود . تا امکانات دیگر!!

/ 0 نظر / 39 بازدید