تفاوت پانل های خورشیدی مونوکریستال و پلی کریستال

در مورد باتری ها:
اصولاً نوع باتری مورد نیاز نسبت به دستگاههایی که باید به آن متصل شوند، میزان مجاز خود دشارژی باتری، حداکثر جریان مجاز شارژ، حداکثرجریان مجاز دشارژ، تعداد سیکل شارژ و دشارژ در مدت زمان بهره برداری، ولتاژ نامی باتری بانک و ظرفیت آن تعیین می شود.
با استفاده از وسیله ای به نام شارژ کنترلر خورشیدی یا (Solar Charge Regulator) می توان هر نوع باتری قابل شارژی را توسط پنل خورشیدی متناسب با آن شارژ نمود.
انواع باتریهایی که در سیستم خورشیدی قابل استفاده هستند:

1- انواع باتریهای لید اسید یا سرب اسیدی (Lead Acid) شامل flooded lead-acid یا sealed lead-acid یا valve regulated lead-acid


2- نیکل کادمیم (Ni-Cd یا Nickel Cadmium)

3- نیکل آهن (Ni-Fe یا Nickel Iron)

یا انواع دیگر باتری که مراتب گران قیمت تر خواهند بود.

/ 0 نظر / 85 بازدید